شرکت شیرین  کامان کاسپین (نونا)

شرکت شیرین کامان کاسپین (نونا)

نونا طعم شیرین لحظه ها – شیرینی قزوین

آرشیو "شیرین کامان کاسپین"

شیرینی کسمه سنتی قزوین

قیمت : 110,000تومان

شیرینی نازک پسته سنتی

قیمت : 180,000تومان

شیرینی کسمه دارچینی

قیمت : 110,000تومان

شیرینی کسمه سبزیجات

قیمت : 110,000تومان

شیرینی نان چایی سنتی

قیمت : 160,000تومان

شیرینی مخلوط سنتی قزوین

قیمت : 200,000تومان

شیرینی نان چرخی قزوین

قیمت : 165,000تومان

شیرینی پادرازی سنتی

قیمت : 80,000تومان

بیسکوییت کره ای

قیمت : 80,000تومان

شیرینی کشمشی قزوین

قیمت : 75,000تومان

کلوچه خرمایی قزوین

قیمت : 75,000تومان

کلوچه نارگیلی قزوین

قیمت : 75,000تومان

کلوچه انجیری قزوین

قیمت : 75,000تومان

شیرینی نخودی قزوین

قیمت : 130,000تومان

نان برنجی قزوین

قیمت : 170,000تومان

کوکی شکلاتی

قیمت : 110,000تومان

شیرینی پفکی گردویی

قیمت : 150,000تومان

شیرینی نارگیلی

قیمت : 100,000تومان

همکاران ما