شرکت شیرین  کامان کاسپین (نونا)

شرکت شیرین کامان کاسپین (نونا)

نونا طعم شیرین لحظه ها – شیرینی قزوین

آرشیو "شیرینی قزوین"

شیرینی کسمه دارچینی

قیمت : 110,000تومان

شیرینی کسمه سبزیجات

قیمت : 110,000تومان

شیرینی نان چایی سنتی

قیمت : 160,000تومان

شیرینی نان چرخی قزوین

قیمت : 165,000تومان

شیرینی پادرازی سنتی

قیمت : 80,000تومان

بیسکوییت کره ای

قیمت : 80,000تومان

شیرینی کشمشی قزوین

قیمت : 75,000تومان

کلوچه نارگیلی قزوین

قیمت : 75,000تومان

کوکی شکلاتی

قیمت : 110,000تومان

همکاران ما